Hobšovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Registr smluv

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
20. 5. 2024

Smlouva o zajištění blankosměnkou

99045243530

5 500 000,00 CZK

Komerční banka a.s.

Obec Hobšovice

20. 5. 2024

Smlouva o úvěru

99045243530

5 500 000,00 CZK

Komerční banka a.s.

Obec Hobšovice

20. 5. 2024

kupní smlouva

Kupní smlouva na nemovitost č.p. 19 Hobšovice

5 700 000,00 CZK

Obec Hobšovice

Husákovi

18. 3. 2024

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace .

1/2024

2 872,00 CZK

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Obec Hobšovice

4. 3. 2024

Dodatek č.8 k Rámcové smlouvě o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu r.2023

Dodatek č. 8 k rámcové smlouvě

36 272,46 CZK

VSOSO

Obec Hobšovice

4. 3. 2024

Dodatek č.7 k RS o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu

Dodatek č. 7 k rámcové smlouvě o pachtu vodohospo

33 531,16 CZK

VSOSO

Obec Hobšovice

4. 3. 2024

Darovaci smlouva na rok 2024

Darovací smlouva 2

5 000,00 CZK

Sokol Zlonice

Obec Hobšovice

4. 3. 2024

darovací smlouva

Darovací smlouva

5 000,00 CZK

Sokol Zlonice

Obec Hobšovice

24. 1. 2024

Smlouva o převzetí biologicky rozložitelných odpadů a odpadní biomasy.

Smlouva o převzetí biologicky rozložitelných odpad

Neuvedeno

JENA - Ing Jan Švejkovský

Obec Hobšovice

24. 1. 2024

Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci z IROP na akci: Rekonstrukce VP Hobšovice

Smlouva o dílo.

58 000,00 CZK

Eupora

Obec Hobšovice

24. 1. 2024

Smlouva o nájmu nebytových prostor.

Smlouva o nájmu nebytových prostor.

4 120,00 CZK

Obec Hobšovice

Sběratelé panenek,z.s.

24. 1. 2024

Dodatek č. 24 ke Smlouvě o dílo č. 12/3/98 o provádění kontejnerového separovaného sběru odpadů-

Dodatek č. 24 ke Smlouvě o dílo č. 12/3/98 o prová

Neuvedeno

FCC Česká republika, s.r.o

Obec Hobšovice

24. 1. 2024

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č.S10R320054

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č.S10R320054

Neuvedeno

FCC Česká republika, s.r.o

Obec Hobšovice

24. 1. 2024

Dodatek č.10 ke smlouvě o dílo č.142/TKO/2006 o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady.

Dodatek č.10 ke smlouvě o dílo č.142/TKO/2006 o po

Neuvedeno

FCC Česká republika, s.r.o

Obec Hobšovice

17. 1. 2024

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2 2023 Smlouva o dílo

974 000,00 CZK

Obec Hobšovice

Zdeněk Král

27. 11. 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel.

S-7222/ŘDP/2023

351 000,00 CZK

Středočeský kraj

Obec Hobšovice

25. 10. 2023

Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

OBC/0453/05792291/2022/1

136 174,00 CZK

Obec Hobšovice

Středočeský kraj

25. 10. 2023

Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

OBC/0453/05792291/2022

99 065,00 CZK

Obec Hobšovice

Středočeský kraj

9. 10. 2023

darovací smlouva na rok 2024

Darovací smlouva na rok 2024

6 000,00 CZK

Farní charita Slaný

Obec Hobšovice

12. 7. 2023

darovací smlouva

4/2023,

Neuvedeno

Středočeský kraj

Obec Hobšovice

12. 7. 2023

darovací smlouva

3/2023, darovací smlouva

Neuvedeno

Obec Hobšovice

Středočeský kraj

12. 7. 2023

Smlouva o dílo

2,2023

580 679,00 CZK

Zdeněk Král

Obec Hobšovice

1. 2. 2023

Dodatek č.6 k Rámcové smlouvě o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu r.2023

1/2023

Neuvedeno

VSOSO

Obec Hobšovice

21. 12. 2022

Dodatek č. 23 ke Smlouvě o dílo č. 12/3/98 o provádění kontejnerového separovaného sběru odpadů.

Dodatek č. 23 ke Smlouvě o dílo č. 12/3/98 o prová

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

21. 12. 2022

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č.S10R320054.

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č.S10R320054

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

21. 12. 2022

Dodatek č.9 ke smlouvě o dílo č.142/TKO/2006 o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady.

Dodatek č.9 ke smlouvě o dílo č.142/TKO/2006 o pos

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

8. 9. 2022

Smlouva č.1210400152 o poskytnutí podpory ze SFŽP.

č.1210400152

249 000,00 CZK

Obec Hobšovice

SFŽP

31. 8. 2022

Smlouva o poskytování produktu www stránky- Roční provoz.

082022

7 932,00 CZK

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hobšovice

24. 1. 2022

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV.

10/2021

336 000,00 CZK třistatřicetšesttisíc

SZIF

Obec Hobšovice

24. 1. 2022

Dodatek č. 22 ke Smlouvě o dílo č.12/3/98 o provádění kontejnerového separovaného sběru odpadů.

9/2021

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

24. 1. 2022

Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo 142/TKO/2006 o poskytování služeb v oblasti s nakládání s odpady.

8/2021

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

24. 1. 2022

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.S10R320054

7/2021,Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.S10R320054

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

24. 1. 2022

Dodatek č.5 k Rámcové smlouvě o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu

6/2021

Neuvedeno

Obec Hobšovice

VSOSO

26. 5. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2021

5/2021

1 765,00 CZK

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Obec Hobšovice

28. 4. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohada o umístění stavby:Hobšovice, Skůry č.p. 541/11,12,13.

4.2021

Neuvedeno

Obec Hobšovice

ČEZ Distribuce, a.s.

28. 4. 2021

Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice

3.2021

5 900,00 CZK pěttisícdevětset

Obec Hobšovice

Středočeský kraj

28. 4. 2021

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti

2.2021

10 310,00 CZK desettisíctřistadeset

Obec Hobšovice

Středočeský kraj

28. 4. 2021

Smlouva o dílo

1.2021

491 179,63 CZK čtyřistadevedesátjednatisícstosedumdesátdevět

Obec Hobšovice

Zdeněk Král

20. 1. 2021

Dodatek č. 21 ke Smlouvě o dílo č.12/3/98 o provádění kontejnerového separovaného sběru odpadů.

82020

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

20. 1. 2021

Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo 142/TKO/2006 o poskytování služeb v oblasti s nakládání s odpady.

72020

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

20. 1. 2021

Kupní smlouva

62020

31 020,00 CZK

Obec Hobšovice

Farma Polabí

20. 1. 2021

Dodatek č.3 k Rámcové smlouvě o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu

52020

Neuvedeno

Obec Hobšovice

Slavos Slaný, s.r.o.

20. 1. 2021

Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu

32020

Neuvedeno

Obec Hobšovice

Slavos Slaný, s.r.o.

7. 10. 2020

Smlouva o dílo na zhotovení díla: Víceúčelové hřiště Hobšovice

42020

1 171 787,52 CZK jedenmilionstosedumdesátjednatisícpadesátdva

Obec Hobšovice

J.I.H - Ing. Jiří Huptych

8. 7. 2020

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.

2/2020,1190900077

50 170,00 CZK padesáttisícstosedumdesát

Obec Hobšovice

SFŽP

29. 4. 2020

Smlouva o dílo

1.2020

8 288 000,00 CZK osummilionůdvěstěosumdesátosumtisíc

FIMOREK s.r.o.

Obec Hobšovice

16. 3. 2020

Smlouva o pachtu voodohospodářského majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu

2,2019

Neuvedeno

Slavos Slaný, s.r.o.

Obec Hobšovice

12. 2. 2020

Rámcová smlouva o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu.

1/2019 a Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o pachtu v

žádná cena

Obec Hobšovice

VSOSO

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.