Hobšovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Novinky

Aktuality

 

Základní informace týkající se očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji.

Datum: 11. 1. 2021

Několik základních informací k očkování ve Středočeském kraji: Zatím se neví zcela přesně, jak bude vypadat rezervační systém pro objednání.
Z informací, které jsou zatím známy byl vytvořen jednoduchý informační leták pro občany. Jedná se o prvotní základní informace týkající se fází očkování, prioritních skupin v souladu s vládní strategií a míst, která již připravena jsou a fungují (15 očkovacích míst v nemocnicích) a dalších míst, která se připravují v každém okrese pro očkování ve fázi zhruba od března - v příloze.
V příloze je dále informace o očkování seniorů.
Registrace seniorů 80+ má být spuštěna od 15.1. 2021, odkaz na centrální registrační systém ještě není znám.
Aktuální opatření v souvislosti s Covid-19 platná min. do 22.1.2021 - v příloze.

Informace o termínu svozu komunálního odpadu - leden 2021.Poplatky v roce 2021.

Datum: 11. 1. 2021

I v roce 2021 se koná svoz komunálního odpadu každý lichý týden v měsíci. Poslední týden v roce 2020 se konal svoz 1. ledna, a hned další týden v lednu 2021 byl lichý a tak svoz komunálního odpadu proběhl mimořádně za týden, tj. v pátek 8.1. Další svoz bude za 14 dní, tj. 22. ledna 2021. Poplatek za odpady v roce 2021 činí 500,- Kč za občana, který má v obci trvalý pobyt a dále 500,- Kč za nemovitost určenou k rekreaci. Poplatek za 1. psa je 200,- Kč, za každého dalšího psa 100,- Kč. Splatnost poplatku za odpad za 1. pololetí a za psa je do konce ledna 2021.

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Datum: 4. 1. 2021

Daně z nemovitých věcí 2021.

Co se změní od neděle 27.12.2020, schválená opatření vlády ČR a MZ.

Datum: 28. 12. 2020

Od neděle 27.12. bude umožněn jen prodej základních potřeb: potravin, drogerie, pohonné hmoty, potřeby pro zvířata. Restaurace otevírají jen výdejové okénko, zákaz vycházení v době od 21 - 5 hodin a setkávání jen max. 2 osob.... více v příloze.

Přání k Vánocům a novému roku 2021.

Datum: 22. 12. 2020

Obecní úřad Hobšovice, zastupitelstvo obce Hobšovice a zaměstnanci úřadu přejí našim občanům krásné vánoční svátky a hodně zdraví a pracovních úspěchů v novém roce 2021.
V kostele sv. Václava v Hobšovicích je vystaven dřevěný betlém, o Štědrý den odpoledne bude u vchodu do kostela Betlémské světlo.

Ceny vodného pro rok 2021.

Datum: 22. 12. 2020

Slavos Slaný s.r.o. zveřejnila ceny za vodu pro rok 2021... v příloze.
V obci Hobšovice (Křovice, Skůry) budou probíhat tak jako každoročně v měsíci září 2021 odečty vodoměrů. Bude chodit odečítač a zapisovat stavy. Pokud někoho nezastihne doma,
hodí do kaslíku letáček s telefonickými a emailovými kontakty, na které se stav vodoměru nahlásí samoodečtem.

Nabídka poradenských a dalších služeb v péči o seniora ve Slaném a okolí.

Datum: 9. 12. 2020

Upozorňujeme na nabídku služeb pro občany naší obce: Organizace Dementia působí ve Slaném a její hlavní činností je pomoc a poradenství pečujícím (zejména těm, kteří pečující o své blízké s demencí) a seniorům. Ve Slaném se pořádají skupiny pro pečující, přednášky k péči a poradenství formou osobní, emailovou, telefonickou, a dále také zprostředkování kontaktu s odborníky (neurolog, psycholog, právník, výživový specialista, zdravotní sestra). Všechny služby jsou *ZDARMA*.Celý Projekt je rovněž finančně zajištěn.

Prodloužení uzavírky silnice Beřovice - Vítov do 31.5.2021.

Datum: 3. 12. 2020

Rozhodnutí Odboru dopr. a sil. hosp. Slaný 30,2019: Prodloužení platnosti z důvodu nedokončených stavebních prací. Zvláštní užívání a uzavírka silnice č. III/23921 Vítov – Beřovice v km. stan. 0,080 – 1,380 (směr stan. Vítov – Beřovice) bude ukončena v termínu do 31. 5. 2021.

Víceúčelové hřiště v Hobšovicích, projekt rok 2020, zahájení prací.

Datum: 18. 11. 2020

V polovině srpna proběhlo VŘ na dodavatele akce, vítězem VŘ se stal Ing. Jiří Huptych J.I.H., cena za dílo z výběrového řízení: 968 419,44 Kč bez DPH. S touto firmou uzavřela obec Hobšovice smlouvu o dílo. Terénní práce budou zahájeny začátkem prosince. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 18.11.2020 byla dotace z MMR snížena o 51 tis. Kč. Dotace na tuto akci bude 768 940,- Kč.

Uzavírka mostu v centru Zlonic - prodloužení do 30.4.2021.

Datum: 29. 10. 2020

Z důvodu rekonstrukce mostu přes Zlonický potok v centru Zlonic není možný průjezd městysem Zlonice, platnost uzavírky je prodloužena do konce měsíce dubna 2021.

Zprávy z OÚ Hobšovice- podzim 2020.

Datum: 29. 10. 2020

Informace a novinky pro naše občany o činnosti OÚ Hobšovice a zastupitelstva obce Hobšovice, říjen 2020.

Novostavba tří sociálních bytů v Hobšovicích.

Datum: 26. 10. 2020

V březnu proběhlo VŘ na dodavatele akce stavba tří sociálních bytů v obci Hobšovice. VŘ vyhrála firma FIMOREK stavební a obchodní spol. s.r.o., cena za dílo je 8,288 mil. Kč bez DPH. Dotace Z MMR na tuto akci je 5,034 mil. Kč. Stavba je předfinancována úvěrem poskytnutým Komerční bankou Kladno ve výši 6 mil. Kč. Stavba je rozdělena na dvě etapy: 1.etapa řeší demolici stávající stavby, novou stavbu rodinného domu se 3 bytovými jednotkami a výstavbu ČOV, termín dokončení je březen 2021. 2. etapa řeší novou stavbu krytého parkovacího stání a zděného plotu, termín dokončení je červen 2021. Do konce října 2020 je profinancováno 2,8 mil. Kč. Zatím stavba probíhá podle plánu. V současnosti se pracuje na krovu a střeše domu s byty, buduje se druhá budova, kde bude potřebné zázemí pro nájemníky bytů. Dále byly zahájeny práce na vybudování oplocení celého pozemku.

Omezený provoz Městského úřadu ve Slaném po dobu nouzovém stavu.

Datum: 21. 10. 2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM SI VÁS DOVOLUJE INFORMOVAT O SVÉM PROVOZU, S OHLEDEM NA USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 994.
Více v příloze.

Informace o další etapě uzavírek v oblasti Žižicka + otevření přeložky komunikace I/16 od úterý 22. 9. 2020.

Datum: 16. 9. 2020

Z důvodu uzavírek silnic v oblasti Žižicka + otevření přeložky komunikace I/16 od úterý 22. 9. 2020 do 12.12.2020 jsou zavedeny objízdné trasy autobusových linek:
- obce Blahotice a Vítov jsou i nadále obsluhovány linkou 456, linka 617 jede objízdnou trasou po nové přeložce komunikace I/16 mimo obce Blahotice, Vítov, Luníkov a Ješín
- obec Ješín je obsloužena výhradně linkou 623. Pro spojení z Ješína do Slaného využijte linku 623 do Žižic, kde je zajištěn garantovaný přestup na linky 593 nebo 594 do Slaného.
- linky 593 a 594 se vrací do trvalého stavu (jedou přes Drnov, Žižice a Luníkov)
Jízdní řády budou během následujících dní k dispozici na webu www.pid.cz<http://www.pid.cz>.

Stolní kalendář na rok 2021.

Stolní kalendář na rok 2021.

Datum: 18. 8. 2020

Na Obecním úřadě máme v prodeji stolní kalendář na rok 2021, kde jsou historické fotografie okolních obcí i obce Hobšovice.
Cena: 69,- kč

Budova obchodu s potravinami Hobšovice č.p.20

Nabídka pronájmu obchodu s potravinami v Hobšovicích

Datum: 29. 6. 2020

Obec Hobšovice nabízí k výhodnému pronájmu budovu č.p. 20 Hobšovice k provozování prodeje potravin.

Třídění odpadů ze hřbitova Hobšovice a Skůry od 1.6.2020.

Datum: 11. 6. 2020

Zastupitelstvo rozhodlo, že od června 2020 se zruší velké kovové popelnice na směsný komunální odpad, které jsou umístěny před našimi hřbitovy a odpad ze hřbitovů se bude třídit. Před hřbitovem Skůry a u kostela v Hobšovicích na hřbitově bude umístěn kompostér na veškerý rostlinný odpad a dále stojany s pytli na tříděný odpad – sklo a plasty. Papír se zatím bude dávat do kompostéru, který se po naplnění bude vyvážet.
Děkujeme všem, kteří odpad z hrobů budou třídit!

Cena vodného od 1.5.2020

Datum: 21. 5. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází s platností od 1. 5. 2020 ke změně sazby DPH u ceny vodného a stočného. Sazba DPH se snižuje z původních 15 % na 10 %. V souvislosti s touto změnou přijalo Představenstvo DSO VSOSO a Rada Města Slaný (na zasedání dne 29. 4. 2020) tato usnesení:
* Cena u vodného a stočného bez DPH se zvyšuje o rozdíl sazby DPH. Cena vodného a stočného s DPH, tj, cena pro odběratele - fyzickou osobu zůstává beze změny (viz tabulka v příloze Ceny vodného a stočného)
* Finanční rozdíl navýšením ceny bez DPH bude použit na zvýšení nájemného pro zbylou část roku 2020 z provozování vodohospodářské infrastruktury obcí, tj. vodovodů a kanalizací a to zejména pro účely oprav a reinvestic.

Opatření obecné povahy vydané dne 23.7.2015 pod .č.j.33422/2015/OŽP

Datum: 13. 5. 2020

Opatření se týká omezení nakládání s povrchovými a podzemními vodami v celém ORP Slaný.Opatření obecné povahy při nedostatku vody.
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve veřejném zájmu, a
to s platností do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Slaný, a to pro účely mytí aut,zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

vodovodní přípojka u hřbitova Hobšovice

Vodovodní přípojka u hřbitova v Hobšovicích.

Datum: 27. 3. 2020

Od 27. března mají občané možnost při návštěvě hřbitova využít k odběru vody novou vodovodní přípojku, je vybudovaná hned vedle studny u vchodu na hřbitov.

Veřejná autobusová doprava na Slánsku od 24.8.2019-linky 593,594- jízdní řády

Datum: 19. 2. 2020

Veřejná autobusová doprava na Slánsku od 24.8.2019-linky 593,594- jízdní řády.

Upozornění pro občany! Změna frekvence svozu komunálního odpadu v roce 2020.

Datum: 31. 1. 2020

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2020 se bude konat svoz komunálního odpadu každých 14 dní! Vždy každý lichý pátek, zahájení svozu je 3.1.2020.