Hobšovice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Novinky

Aktuality

 

#

Sobota 8.8.2020 diskotéka na hřišti v Hobšovicích.

Datum: 31. 7. 2020

V sobotu 8. srpna od 20 hodin se na hřišti v Hobšovicích koná diskotéka, hraje DJ Mikyna.

Práce na rekonstrukci silnice I/16 mezi Velvary a Chržínem od 1.8.2020

Datum: 31. 7. 2020

31.7.2020 končí rekonstrukce 1100 metrů dlouhého úseku v rámci původně plánované III. etapy v km 35,25- 36,35. Od 1.8. do 22.8. budou práce probíhat v navazujícím úseku směrem k Velvarům (původně plánovaná II. etapa), který je dlouhý 1000 metrů. Místně je přibližně vymezen úrovňovou křižovatkou I/16 s místní komunikací na Radovič (navazující část) a na druhé straně úrovňovou křižovatkou se sil. II/240. I v tomto úseku dojde k odfrézování živičných vrstev a pokládce vrstev nových, obnově zádržného systému, čištění odvodňovacích příkopů a krajnice a jejímu zhutnění atd. Stejně jako doposud bude dopravní provoz v aktuálním místě prací omezen ( vždy cca. 300m) a řízen kyvadlově světelnou signalizací nebo regulovčíky.

Dopravní opatření pro autobusové linky během pokračování uzavírek v okolí obce Žižice:

Datum: 15. 7. 2020

Dopravní opatření pro autobusové linky během pokračování uzavírek v okolí obce Žižice:
- termín: od pondělí 20. července 2020 do 12. prosince 2020
- k uzavírkám Žižice - Beřovice a Luníkov - Hobšovice přibývá uzavírka na okraji obce Vítov
- linky 593 a 594 jedou i nadále objízdnou trasou přes Dolín mimo Žižice
- linka 617 jede přes Drnov a Žižice (namísto vybraných spojů linky 594 do zastávky Žižice, Škola)
- zastávka Žižice, Škola již není obsluhována - všechny spoje zastavují v zastávce Žižice
- obsluhu obcí Blahotice a Vítov zajišťuje dočasně prodloužená linka 456
- POZOR! Některé spoje linky 617 mají odlišné časové polohy, prosím sledujte výlukové jízdní řády.

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Datum: 15. 7. 2020

Pozemní komunikace cylkotrasy č.8253 na trase Drchkov-Bakov-Beřovice-Hobšovice-Ješín-Velvary-Chržín-Sazená.

Víceúčelové hřiště v Hobšovicích, projekt rok 2020 - úspěšná žádost o dotaci!

Datum: 8. 7. 2020

Obec Hobšovice v únoru 2020 podala žádost o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště na p.č.32/1, k.ú. Hobšovice (na místě stávajícího hřiště).
K 1.7. byly na stránkách MMR zveřejněny výsledky dotačního titulu, do kterého jsme podávali žádost o dotaci.
Rozpočet na stavbu činí: 1 316 846 Kč, dotace: 857 420 Kč.
O prázdninách se uskuteční výběrové řízení na dodavatele akce.
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova -
Seznam vyhodnocených žádostí 8210 H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku https://mmr.cz/getmedia/168de9a2-be23-4263-876b-fe36109aa800/2020_117D8210_H.xlsx.aspx?ext=.xlsx

Budova obchodu s potravinami Hobšovice č.p.20

Nabídka pronájmu obchodu s potravinami v Hobšovicích

Datum: 29. 6. 2020

Obec Hobšovice nabízí k výhodnému pronájmu budovu č.p. 20 Hobšovice k provozování prodeje potravin.

Velvarská kostka - kurz keramiky - červenec 2020, léto ve Velvarské Kostce.

Datum: 29. 6. 2020

Ve dnech 11. a 25. července 2020 od 14 - 17 hodin se koná kurz keramiky ve Velvarské Kostce. Další akce v létě ve Velvarské kostce:
Více v příloze.

Informační zpravodaj Pražské integrované dopravy

Datum: 29. 6. 2020

Informační zpravodaj PID, ve kterém se dočtete následující novinky:
- Letní prázdninový provoz PID (27. 6. - 31. 8. 2020)
- Letní autobusová výluka Štěchovice - Slapy
- Vlaková výluka Praha - Kladno
- Cyklohráček o letních prázdninách
- Integrace PID v srpnu 2020

Kulturní léto 2020 v obci Hobšovice.

Datum: 29. 6. 2020

V Hobšovicích se budou pořádat tyto akce:
červenec: 11.7. taneční zábava, hraje TYP
srpen: 8.8.Letní párty na hřišti v Hobšovicích
22.8. pouťová taneční zábava, hraje Globus Band
22.8.- 23.8. Bartolomějská pouť
září: 26.9. motoristická burza

Třídění odpadů ze hřbitova Hobšovice a Skůry od 1.6.2020.

Datum: 11. 6. 2020

Zastupitelstvo rozhodlo, že od června 2020 se zruší velké kovové popelnice na směsný komunální odpad, které jsou umístěny před našimi hřbitovy a odpad ze hřbitovů se bude třídit. Před hřbitovem Skůry a u kostela v Hobšovicích na hřbitově bude umístěn kompostér na veškerý rostlinný odpad a dále stojany s pytli na tříděný odpad – sklo a plasty. Papír se zatím bude dávat do kompostéru, který se po naplnění bude vyvážet.
Děkujeme všem, kteří odpad z hrobů budou třídit!

Oprava silnice I/16 v úseku Velvary - Chržín - od 8.6.2020.

Datum: 3. 6. 2020

Dne 8.6.2020 započne rekonstrukce první části v délce 1300m a to v rámci plánované 5.etapy, která začíná před obcí Chržín v km 38,6 (ve směru na Velvary), pokračuje přes křížení silnice I/16 se silnicí Chržín-Uhy a končí v km 37,3. Plánované ukončení této fáze je konec června 2020.
Jelikož je v předmětném úseku hodnota intenzity dopravy téměř 11 tis. vozidel denně, téměř ¼ tvoří nákladní vozidla, lze v těchto místech očekávat nárazově tvorbu kolon a řidiči by tak měli počítat s určitým zdržením v tomto místě.

Prodloužení uzavírky silnice Beřovice - Vítov do 31.12.2020.

Datum: 3. 6. 2020

Rozhodnutí Odboru dopr. a sil. hosp. Slaný č. 30/2019 - prodloužení platnosti z důvodu nedokončených stavebních prací.
Zvláštní užívání a uzavírka silnice č. III/23921 Vítov – Beřovice v km. stan. 0,080 – 1,380 (směr stan. Vítov – Beřovice) bude ukončena v termínu do 31. 12. 2020.

Zprávy z OÚ Hobšovice, jaro 2020

Datum: 29. 5. 2020

Informace pro naše občany z OÚ Hobšovice např. termíny kulturních akcí, investiční akce,uzavírky silnic, odpady.

Cena vodného od 1.5.2020

Datum: 21. 5. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází s platností od 1. 5. 2020 ke změně sazby DPH u ceny vodného a stočného. Sazba DPH se snižuje z původních 15 % na 10 %. V souvislosti s touto změnou přijalo Představenstvo DSO VSOSO a Rada Města Slaný (na zasedání dne 29. 4. 2020) tato usnesení:
* Cena u vodného a stočného bez DPH se zvyšuje o rozdíl sazby DPH. Cena vodného a stočného s DPH, tj, cena pro odběratele - fyzickou osobu zůstává beze změny (viz tabulka v příloze Ceny vodného a stočného)
* Finanční rozdíl navýšením ceny bez DPH bude použit na zvýšení nájemného pro zbylou část roku 2020 z provozování vodohospodářské infrastruktury obcí, tj. vodovodů a kanalizací a to zejména pro účely oprav a reinvestic.

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!

Datum: 14. 5. 2020

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.
Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz
Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje.


Opatření obecné povahy vydané dne 23.7.2015 pod .č.j.33422/2015/OŽP

Datum: 13. 5. 2020

Opatření se týká omezení nakládání s povrchovými a podzemními vodami v celém ORP Slaný.Opatření obecné povahy při nedostatku vody.
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve veřejném zájmu, a
to s platností do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Slaný, a to pro účely mytí aut,zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Stánek s občerstvením na hřišti v Hobšovicích a hospoda U Milana zahájily provoz.

Datum: 12. 5. 2020

Stánek s občerstvením na hřišti v Hobšovicích a hospoda U Milana v bývalé škole již zahájily provoz. Stánek na hřišti je otevřen každý den od 16 hodin. Hospoda U Milana má otevřeno každý den mimo čtvrtka od 18 - 22 hodin.

Novostavba tří bytů Hobšovice - zahájení stavby.

Datum: 29. 4. 2020

V březnu proběhlo VŘ na dodavatele akce stavba tří sociálních bytů v obci Hobšovice. VŘ vyhrála firma FIMOREK stavební a obchodní spol. s.r.o., cena za dílo je 8,288 mil. Kč bez DPH. Dotace Z MMR na tuto akci je 5,034 mil. Kč. Stavba bude předfinancována úvěrem poskytnutým Komerční bankou Kladno ve výši 6 mil. Kč. Stavba je rozdělena na dvě etapy: 1. etapa řeší demolici objektů na p.č.39, k.ú. Hobšovice a následnou novou stavbu rodinného domu se 3-mi bytovými jednotkami a výstavbu ČOV. Druhá etapa řeší novou stavbu krytého parkovacího stání a zděného plotu. Předání staveniště firmě Fimorek s.r.o. proběhne 5. května 2020.

Sběrné místo Skůry se otevírá 25.dubna 2020. Jarní svoz nebezpečného odpadu je zrušen.

Datum: 22. 4. 2020

Sběrné místo Skůry se otevírá pro naše občany v sobotu 25. dubna 2020 a dále platí schválená otevírací doba sběrné místa Skůry pro rok 2020. Na sběrném místě mohou naši občané ukládat velkoobjemový odpad z domácnosti, pokrmové tuky z domácnosti v plastové lahvi, obaly tetrapack od mléka a džusů, dále menší množství stavební suti, veškeré kovové odpady, např. plechovky od potravin, piva, plechové nádobí. Na sběrném místě nelze ukládat bioodpad, plasty,sklo, papír, nebezpečný odpad, elektroniku /pračky,kamna,varné konvice atd./, elektrozařízení a pneumatiky.
FCC ČR, s.r.o. zrušila plánovaný jarní mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik, který se měl uskutečnit v našich obcích v květnu 2020. Příští mobilní svoz NO a pneumatik se bude konat v říjnu 2020.

Uzavírka mostu v centru Zlonic do 31.10.2020.

Datum: 8. 4. 2020

Z důvodu rekonstrukce mostu přes Zlonický potok v centru Zlonic není možný průjezd městysem Zlonice, platnost uzavírky do konce měsíce října 2020.

vodovodní přípojka u hřbitova Hobšovice

Vodovodní přípojka u hřbitova v Hobšovicích.

Datum: 27. 3. 2020

Od 27. března mají občané možnost při návštěvě hřbitova využít k odběru vody novou vodovodní přípojku, je vybudovaná hned vedle studny u vchodu na hřbitov.

Uzavírka silnice III.třídy Hobšovice směr Luníkov od 2.3. do 31.12.2020 - informace o výluce autobusových linek.

Datum: 29. 2. 2020

Informace o výluce autobusových linek z důvodu uzavírek silnic mezi Luníkovem a Hobšovicemi a zároveň mezi Vítovem a Beřovicemi.
- termín 2. 3. 2020 (pondělí) - 31. 12. 2020 (čtvrtek)
- po otevření silnice mezi Vítovem a Beřovicemi (předpoklad cca 7/2020) dojde k úpravě dopravního opatření v závislosti na aktuální průjezdnosti okolních komunikací
linky 593 a 594:
- jsou vedeny objízdnou trasou přes Dolín
- nejedou před Drnov, Žižice a Luníkov
- odjezdy spojů těchto linek ze Slaného jsou o cca 5 minut později a příjezdy do Slaného o cca 7 minut dříve
- pozor! ranní školní spoj linky 593 do Velvar je namísto Luníkova výchozí až ze zastávky "Hobšovice, II" - z Luníkova využijte linku 617
linka 617:
- mimořádně je vedena přes Žižice, kde zajišťuje náhradu linek 593 a 594
- z důvodu prodloužení trasy linky 617, dochází k drobnému posunu spojů
linka X594
- dočasná výluková linka zavedena především pro obsluhu Drnova
- je vedena v trase Slaný - Drnov - Žižice, Škola
spojení z Osluchova do Slaného:
- z důvodu změny trasy linek 593 a 594 nebude zajištěn přestup na tyto linky z linky 623 v Žižicích
- při cestě Osluchov @ Slaný využijte linku 623 do zastávky "Žižice", kde namísto linek 593 a 594 lze přestoupit na linku 617
- při cestě Slaný @ Osluchov využijte alternativní trasy a to buď s přestupem v Luníkově - linkou 617 lze jet až do Luníkova, kde je možné přestoupit na linku 623 do Osluchova. Druhou možností je cesta s přestupem v Želenicích, kde lze z linky 456 od Slaného přestoupit na linku 623 do Osluchova
- doporučujeme Vám si spojení předem ověřit například pomocí vyhledávací aplikace www.idos.cz<http://www.idos.cz>
Všechny výlukové jízdní řády naleznete na webových stránkách www.pid.cz<http://www.pid.cz>.

Veřejná autobusová doprava na Slánsku od 24.8.2019-linky 593,594- jízdní řády

Datum: 19. 2. 2020

Veřejná autobusová doprava na Slánsku od 24.8.2019-linky 593,594- jízdní řády.

Upozornění pro občany! Změna frekvence svozu komunálního odpadu v roce 2020.

Datum: 31. 1. 2020

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2020 se bude konat svoz komunálního odpadu každých 14 dní! Vždy každý lichý pátek, zahájení svozu je 3.1.2020.

Otevírací doba sběrného místa Skůry od 12.10.2019 do konce roku 2020.

Datum: 16. 10. 2019

Otevírací doba sběrného místa Skůry od 12.10.2019 do konce roku 2020. Vždy v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod.V těchto termínech obsluha sběrného místa od občanů převezme velkoobjemový odpad z domácností, stavební suť, železo /např. hliníkové plechovky/, pokrmové tuky v pet lahvích z domácností a obaly tetrapack od mléka. Na sběrné místo se neukládá elektronika, bojlery, pračky atd., nebezpečný odpad a pneumatiky.