Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hobšovice
HobšoviceSkůry, Křovice

Smlouvy

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
21. 12. 2022

Dodatek č.9 ke smlouvě o dílo č.142/TKO/2006 o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady.

Dodatek č.9 ke smlouvě o dílo č.142/TKO/2006 o pos

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

8. 9. 2022

Smlouva č.1210400152 o poskytnutí podpory ze SFŽP.

č.1210400152

249 000,00 CZK

Obec Hobšovice

SFŽP

31. 8. 2022

Smlouva o poskytování produktu www stránky- Roční provoz.

082022

7 932,00 CZK

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hobšovice

24. 1. 2022

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV.

10/2021

336 000,00 CZK třistatřicetšesttisíc

SZIF

Obec Hobšovice

24. 1. 2022

Dodatek č. 22 ke Smlouvě o dílo č.12/3/98 o provádění kontejnerového separovaného sběru odpadů.

9/2021

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

24. 1. 2022

Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo 142/TKO/2006 o poskytování služeb v oblasti s nakládání s odpady.

8/2021

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

24. 1. 2022

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.S10R320054

7/2021,Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.S10R320054

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

24. 1. 2022

Dodatek č.5 k Rámcové smlouvě o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu

6/2021

Neuvedeno

Obec Hobšovice

VSOSO

26. 5. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2021

5/2021

1 765,00 CZK

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Obec Hobšovice

28. 4. 2021

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohada o umístění stavby:Hobšovice, Skůry č.p. 541/11,12,13.

4.2021

Neuvedeno

Obec Hobšovice

ČEZ Distribuce, a.s.

28. 4. 2021

Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice

3.2021

5 900,00 CZK pěttisícdevětset

Obec Hobšovice

Středočeský kraj

28. 4. 2021

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti

2.2021

10 310,00 CZK desettisíctřistadeset

Obec Hobšovice

Středočeský kraj

28. 4. 2021

Smlouva o dílo

1.2021

491 179,63 CZK čtyřistadevedesátjednatisícstosedumdesátdevět

Obec Hobšovice

Zdeněk Král

20. 1. 2021

Dodatek č. 21 ke Smlouvě o dílo č.12/3/98 o provádění kontejnerového separovaného sběru odpadů.

82020

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

20. 1. 2021

Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo 142/TKO/2006 o poskytování služeb v oblasti s nakládání s odpady.

72020

Neuvedeno

Obec Hobšovice

FCC Česká republika, s.r.o

20. 1. 2021

Kupní smlouva

62020

31 020,00 CZK

Obec Hobšovice

Farma Polabí

20. 1. 2021

Dodatek č.3 k Rámcové smlouvě o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu

52020

Neuvedeno

Obec Hobšovice

Slavos Slaný, s.r.o.

20. 1. 2021

Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu

32020

Neuvedeno

Obec Hobšovice

Slavos Slaný, s.r.o.

7. 10. 2020

Smlouva o dílo na zhotovení díla: Víceúčelové hřiště Hobšovice

42020

1 171 787,52 CZK jedenmilionstosedumdesátjednatisícpadesátdva

Obec Hobšovice

J.I.H - Ing. Jiří Huptych

8. 7. 2020

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.

2/2020,1190900077

50 170,00 CZK padesáttisícstosedumdesát

Obec Hobšovice

SFŽP

29. 4. 2020

Smlouva o dílo

1.2020

8 288 000,00 CZK osummilionůdvěstěosumdesátosumtisíc

FIMOREK s.r.o.

Obec Hobšovice

16. 3. 2020

Smlouva o pachtu voodohospodářského majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu

2,2019

Neuvedeno

Slavos Slaný, s.r.o.

Obec Hobšovice

12. 2. 2020

Rámcová smlouva o pachtu vodohospodářského majetku a provozování vodovodů pro veřejnou potřebu.

1/2019 a Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o pachtu v

žádná cena

Obec Hobšovice

VSOSO

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Zobrazeno 26-48 ze 48

Mohlo by Vás zajímat

Kde nás najdete?

Obrysová mapa